ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

กิจกรรมเพื่อสังคม 2

4 มิถุนายน 2564 นายสำราญ อุดม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ VTDC4 
จำนวน 1 แกลอน , น้ำยาฆ่าเชื้อเคแจ็ค 1 แกลอน , และเจลแอลกอฮอลขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 6 แกลอน แก่ผู้อำนายการโรงเรียนสกลทวาปีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
 มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น