ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

มูลนิธิเป็นเจ้าภาพหลักงานกฐินวัดสะพานคำ


ไม่มีความคิดเห็น: