ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

ข้อมูลช้าง และควาญช้าง


หัวหน้ากลุ่มช้างวัฒนธรรม

รองหัวหน้ากลุ่มช้างวัฒนธรรม

ฝ่ายสนับสนุน

นายวินัย มาบิดา
ควาญช้างพลายภูผา
-----------------------------
 
นายบวร โพธิ์ล้อม
ควาญช้างพลายชัยมงคล
------------------------------------
 
นายถนัดกิจ ศาลางาม
ควาญช้างพลายน้อย
----------------------------------
 
นายธนัชชัย จันทา
ควาญช้างพลายน้ำแดง
----------------------------


 

ไม่มีความคิดเห็น: