ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

"บิ๊กโจ๊ก" นำขรก.และประชาชนจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าสุทธาวาส วันเสาร์ ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 17.08 น.

มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน
www.pattanasakon.com
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมงานกุศลปลูกป่าถวายวัดบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง ราชการส่วนกลาง

Translator

 


 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง ราชการส่วนกลาง
ปลูกป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส สาขา 2