ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

ส่งผู้ป่วย COVID 19 กลับสกลนคร

โครงการส่งผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 กลับสกลนคร
โดยมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน

ให้กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วรับการตอบกลับจากเราทีมงานมูลนิธิ

ไม่มีความคิดเห็น: