ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

โครงการรับบริจาคสื่อการสอนเพื่อโรงเรียนในถิ่นกันดาร

 

โครงการรับบริจาคสื่อการสอนเพื่อโรงเรียนในถิ่นกันดาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น