ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง ราชการส่วนกลาง

Translator

 


 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง ราชการส่วนกลาง
ปลูกป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส สาขา 2        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง ราชการส่วนกลาง ได้จัดการส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันปลูกป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส 2 (บ้านทรงไทย) ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
        ทางราชการส่วนกลาง และราชการส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย องค์กรเอกชนได้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดย ปลูกต้นยางนา ต้นหมาก ต้นกาแฟ และอื่นๆ เพื่อสร้างความร่มเย็น ให้กับ วัดป่าสุทธาวาส 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น