ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

ติดต่อเรา

 


มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน
ตั้งอยู่ที่ ตลาดพีซี เลขที่ 327 ถนน สกล-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นายสำราญ อุดม
กรรมการมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน 
โทรศัพท์ 081-7686691

นายตันติกร คำมุงคุณ
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน
 โทรศัพท์ 098-139-0789


ไม่มีความคิดเห็น: