ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

21/7/64

พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ มอบพัดลม และสิ่งของที่จำเป็น
ผ่านคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับการรักษาโรค COVID-19 ถือเป็นภารกิจหนึ่งของพระสงฆ์ที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในภาวะวิกฤตนี้ 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น