ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

พระไม่ทิ้งโยม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พระราชวิสุทธิ์นายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต
ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อผู้ป่วย ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนามในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร
เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจของส่วนราชการ ในภาววิกฤตนี้ทุกภาคส่วนจะไม่ทิ้งกัน
ทั้งนี้โดยการประสานงานของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pattanasokon.com
มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น: