ประมวลภาพงานกฐินสามัคคีวัดสะพานคำ

สมุนไพรจากเทือกเขาภูพาน

สมุนไพรจากเทือกเขาภูพานวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรสีห์ ลานนท์ แพทย์แผนไทย และที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืนได้ประสานกับเทวสถานธรรม พุทธ พราหมณ์ ฮินดู บ้านนาขาม ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพร จากเทือกเขาภูพาน เพื่อนำมาแปลรูปผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภาววิกฤต COVID-19 ของจังหวัดสกลนคร ในขณะนี้ โดยสถานธรรม และมูลนิธิฯ จะทำพิธีต้มและกลั่นสมุนไพรเพื่อแจกจ่ายกับผู้ป่วยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. โดยได้เชิญหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
ทุกภาคส่วนเราจะไม่ทิ้งกัน
ไม่มีความคิดเห็น: